Publisert

WASH: Water, Sanitation og Hygiene

Det er gode nyheter for Mosambik: Som et resultat av et samarbeid mellom Mosambiks regjering og UNICEF (og finansiert av skattebetalerne i Nederland), har over 240 millioner kroner blitt tilgjengelig for å bygge sanitæranlegg, undervisning om hygiene, og utvide tilgangen til rent drikkevann i landsbygdene.

Programmet faller under WASH-initiativet: Water, Sanitation and Hygiene 🙂 og både Mosambik, Malawi, Zambia, Rwanda, og flere andre vil dra nytte av tilgangen til drikkevann og trygge sanitære forhold.
Målet med programmet er å nå 5 millioner mennesker innen 2013.

I Mozambiqe har bare 47% tilgang til rent drikkevann og 17% til sanitære forhold. Disse tall er blant de laveste i verden.
Kontrasten mellom bygd og by er stort: 29% vs. 77% når det gjelder tilgang til drikkevann.

Ifølge en pressemelding fra UNICEF Mosambik har initiativet to mål:

  • Tilgang til vann og sanitærforhold for fattige og utsatte befolkningsgrupper som bor på landsbygda.
    Fokuset er på å øke tilgangen til rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold, og styrking av kunnskap og ferdigheter av lokalsamfunn og skolebarn om trygg hygiene.
  • Kapasitetsbygging og utvikling av offentlige institusjoner og det sivile samfunn i distriktet og provinsielle nivåer for å oppfylle sine roller og ansvar mer effektivt.

Programmet kombinerer en menneskerettigheter-basert og multi-sektorielle tilnærming med fokus på egenkapitalen.

Det betyr at lokalsamfunnet tar ansvar for gjennomføring, vedlikehold og forvaltning av installasjonene og forhold.
Og forankring av initiativet er enklest å realisere gjennom lokal eierskap.