Publisert

Visste du dette om vannforsyningen?

Næringsmiddelet som blir brukt mest i Norge er ikke olje, men vann.
Hver dag bruker hver enkelt ca. 200 liter vann; rundt 10 liter blir brukt for å lage mat eller drikke, og resten går til andre formål som også er viktige: renhold, hygiene og annet.

Rundt 1600 vannverk sørger for vannforsyningen til 90% av befolkningen. De øvrige 10% har egen brønn eller får vann fra små anlegg.
Rundt 1100 vannverk er interkommunale eller kommunale, og rundt 400 er samvirkevannverk med en mindre produksjon.

Vannbransjen produserer rundt 750 millioner kubikkmeter (!) drikkevann. Hvert år.
Den sysselsetter rundt 6500 ansatt og leverer 24 timer i døgnet, hver dag.
Verdien av for vann- og avløpsanleggene i Norge er beregnet til å være på over 1000 milliarder kroner, hvor ledningsnettet står for ca. 90% av beløpet.
I gjennomsnitt betaler hver husstand litt over 8500 kroner i året for vannforsyning og avløp. Drikkevann fra springer koster rundt 2 øre pr liter.

Bruk av vann i naturen til drikkevannsproduksjon styres bl.a. av vannressursloven. Det er Olje- og energidepartementet som er overordnet myndighet, med NVE som direktorat.
Kvaliteten på drikkevannet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og styres bl.a. av reglene i drikkevannsforskriften. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet og fører tilsyn med vannverkene
Vann og avløp er definert som såkalt kritisk infrastruktur i samfunnet, med egne krav til sikkerhet og beredskap. Her er både Justisdepartementet og DSB sentrale, i tillegg til helse- og miljømyndighetene