Publisert

Rengjøring av en vannkjøler

Vi anbefaler periodisk rengjøring av vanndispenseren. Og akkurat som du bruker tid til å rengjøre kjøleskapet, springen eller komfyr, så er det viktig å holde vanndispenseren ren.
Jo flere som bruker den, jo hyppigere må den rengjøres.

Prosedyren – som er likt for både gulvmodellen og bordmodellen – er enkel:

  1. Dra ut strømkabelen.
  2. Ta av vannbeholderen. Hvis det fremdeles er vann oppi beholderen kan du løfte den og trykke flottøren på undersiden opp for å hindre at vann renner ut. Vannbeholderen kan du skru fra hverandre og delene til vannbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskinen (unntatt gummiringer, hovedfilteret og topplokket). Her finner du en oversikt over hvordan den er satt sammen.
    Filteret kan du rengjøre utvendig med en våt klut.
  3. Når du har fjernet vannbeholderen har du god tilgang til å kunne rengjøre den øverste delen av vannreservoaret i vanndispenseren. Nederst i reservoaret finner du en hvit plastdel som du lett kan ta ut og vaske på samme måte som vannbeholderen. Innsiden av vannreservoaret kan du gjøre rent med en våt klut. Hvis du ønsker å bruke oppvaskmiddel er det fint, men da må du skylle godt slik at det strømmer godt med vann gjennom dispenseren.
  4. Dryppebretten kan du vaske i oppvaskmaskinen eller for hånd.
  5. Oppsiden og sidene av vanndispenseren kan du gjøre ren med en våt klut.
  6. Har du behov å rengjøre innsiden av dispenseren (reservoarene der vannet kjøles ned og den hvor vannet varmes opp), kan du bruke samme rensemiddel som for en kaffemaskin (kjøpes i dagligvarebutikk).

Husk å sjekke at flottøren og pakningene er tilstrekkelig skrudd til når du setter sammen vannbeholderen og filteret igjen.

Ønsker du å desinfisere vannkjøleren kan du lese dette innlegget.