Publisert

E. coli – Escherichia coli

Escherichia coli (ofte forkortet som E. coli) er oppkalt etter Theodor Escherich som oppdaget den i 1885.

Bakterien kan leve i både oksygenrike og oksygenfattige miljøer og finnes hovedsakelig i tarmflora i tykktarmen hos pattedyr, inkludert mennesker. Den har en viktig funksjon i fordøyelsen.

Escherichia coli brukes som indikator på avføringsforurensing av drikkevann. Bakterien er eutrof og vokser derfor dårlig i vann. Påvisning av Escherichia coli i drikkevann indikerer derfor nylig forurensing.

Bakterien kan også være årsak til sykdommer, som ved diarésykdom. Noen stammer produserer giftstoffer (enterotoksiner). Noen dyrearter kan være immune mot en slik gift, mens andre kan bli syke av den. Enkelte E.colistammer som finnes i tarmen hos friske storfe kan for eksempel føre til alvorlig sykdom dersom de slår seg ned i tarmen hos mennesker.
Når en først utvikler symptomer på E. Coli-forgiftning, utvikler sykdommen seg raskt med nedsatt immunforsvar og nyre- og leversvikt. Kun 3 av 10 personer under 18 år overlever sykdommen.

Escherichia coli er heldigvis sjelden sykdomsfremkallende selv, men påvisning av den kan tyde på at det finnes andre patogene mikroorganismer og parasitter i vannet.

Symptomer hos menneske

Inkubasjonstid er 3-9 døgn. Man får akutte magesmerter og først vandig, go så blodig diaré. Spesielt hos barn kan sykdommen utvikle seg til hemolytisk uremisk syndrom (HUS), som kan føre til nyresvikt og i verste fall død.

Mottagelighet

Små barn og eldre folk, samt de med nedsatt immunsystem er mest følsomme.
Bakterien smittes via mat: kjøtt som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet, ubehandlet drikkevann, upasteurisert melk, fruktjuice og grønnsaker som har vært i kontakt med forurenset vann eller gjødsel.
Også forurenset badevann og kontakt med smittede dyr kan medføre smitte.

Forebygging

Gjennomsteking eller -koking av kjøttdeig og andre kjøttprodukter.
God hygiene på kjøkken for å unngå kryssforurensning. God håndhygiene ved toalettbesøk, og ved kontakt med husdyr.
Unngå upasteurisert melk og drikkevann av tvilsom kvalitet, eller kok vannet.

Kilde: wikipedia, forskning.no