Publisert

Semi-finalene Norske beste drikkevann

Under Vann og Avløp-konferansen for kommuner i Midt-Norge ble det gjennomført en konkurranse for å avgjøre hvilket vannverk leverte det beste vannet.
Kandidatene var vannverk fra Alstadhaug, Benna, Frøya, Holtålen, Levanger, Leksvik, Oppdal sentrum, og Vikelvdalen.
Juryen vurderte lukt, smak og farge.

Som med konkurranser flest kan det være kun 1 vinner, så konkurransen ble delt i to kategorier: vannkvalitet fra overflatekilder, og det fra grunnvann.
Får du vann fra Alstadhaug vannverk, Benna vannbehandlingsanlegg, Holtålen vannverk, Levanger vannverk, Leksvik vannverk eller Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg er kvaliteten ikke den beste som er..
Eller, sagt på en snillere måte: Det absolutt beste vannet kommer fra Oppdal sentrum vannverk (grunnvann) og Frøya kommunale vannverk (overflate).

Av kommunene i Song og Fjordane, ble Luster kommune tidlilgere denne måneden kåret som kommunen med best vann, for begge kategoriene.

Det jobbes stadig med å forbedre vannkvaliteten og konkurranser som denne bidrar til økt fokus på drikkevannskvalitet.

Resultatutvikling hygienisk betryggende vann 2003-2014

Kilde: http://www.kommunalteknikk2016.no/sogn-og-fjordanes-beste-drikkevann-er-kaaret.5802992-83278.html