Publisert

Bedrevann – rikets tilstand 2014

Dette er en liste over kommuner med en vurdering av kvaliteten på vannet og vannleveransen.
Grønn er bra, rød er dårlig, gul er sånn midt i mellom.
Hvis selve vannettet ikke er helt på topp er det ikke bra. Men hvis selve vannkvaliteten ikke er som den skal være (eller dokumentert at det er) – det er mer alvorlig. Første kolonnen veier altså tyngst.

Kommune # Vannkunder Hygienisk betryggende Bruksmessig vannkvalitet Leverings- stabilitet Alternativ forsyning Ledningsnett funksjon
Elverum 17580
Hvaler 4835
Klepp 14333
Nesodden 17793
Ullensaker 32670
Alstahaug 7411
Bamble 13738
Bergen 264230
Bodø 44601
Bærum 119225
Fredrikstad 72773
Førde 11072
Gjerdrum 4500
Hjartdal 708
Kristiansand 84829
Larvik 41590
Moss 31788
Nøtterøy 21546
Oppegård 23750
Porsgrunn 36535
Rygge 13900
Sandefjord 43434
Sola 25668
Stavanger 132108
Time 17678
Tromsø 69135
Tynset 3559
Østre Toten 13725
Øystre Slidre 1492
Sørum 13272
Fet 9710
Lørenskog 34916
Mandal 12619
Molde 25628
Randaberg 10409
Rælingen 17149
Nord-Odal 888
Drammen 66185
Kongsvinger 12470
Arendal 41080
Asker 56618
Aurskog-Høland 12337
Fusa 1042
Halden 28356
Krødsherad 2061
Kvitøy 573
Lillesand 7450
Melhus 9024
Nordreisa 3647
Oslo 627529
Rennesøy 3432
Sarpsborg 53056
Skedsmo 51676
Skien 52752
Stjørdal 17879
Strand 10418
Sula 8503
Øvre Eiker 15930
Ås 17560
Harstad 20811
Sandnes 60707
Narvik 16448
Songdalen 5246
Gran 8392
Ringerike 26392
Trondheim 183072
Fjell 20147
Karmøy 41190
Ålesund 42976
Os i Hordaland 13087
Lardal 1413
Hjelmeland 2095
Åseral 1355
Grimstad 19976
Grue 3737
Finnøy 1867
Øyer 3689
Nordre Land 2856
Ringebu 2757

Kilde: bedrevann.no

Hva er god kvalitet?

 • Hygienisk: 100% av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom vannbehandlingen, og har dokumentert god hygienisk kvalitet.
 • Bruksmessig: 100% av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er tilfredsstilt.
 • Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år, og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt.
  Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har gode alternative forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder.
 • Ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på distribusjonsnettet.

Rød farge: Ikke godt nok

 • Hygienisk: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende drikkevann. Beskyttelsen mot forurensninger i kilde, nedbørfelt og/eller vannbehandling er for dårlig og/eller det er målt tarmbakterier i flere prøver på nettet.
 • Bruksmessig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig vannkvalitet. Kravene til pH og/eller farge overholdes stort sett ikke over året.
 • Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr. innbygger i gjennomsnitt pr. år.
  Alternativ: > 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har ingen alternativ forsyningsmulighet eller at den alternative forsyningen har for dårlig kvalitet.
 • Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene) og beregnet vanntap er > 40 % eller antall lekkasjereparasjoner på nettet er > 0,10 pr. km pr. år.