Publisert

Lave doser klor er tilstrekkelig for desinfisering av drikkevann

Klor blir brukt i mange sammenhenger for desinfisering av drikkevann. Du trenger veldig lite, likevel er det effektivt.

Se følgende skriv fra Bergen kommune:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/meldinger-fra-vaktsentralen/driftsrutiner/bruk-av-klor-ved-arbeid-pa-vannledningsnettet.

Også for desinfisering av vanndispensere trenger du lite klor.
Se: https://vanndispenser.net/