Publisert

HydroPacks: nyttig vannhjelpemiddel i katastrofeområder

Naturkatastrofer kommer ofte plutselig og uten forvarsel, som gir lite eller ingen tid til å forberede seg.
Men det kan hende at drikkevannsproblem i etterkant resulterer i enda større problemer enn selve katastrofen. Vannbårne sykdommer er et stort problem, og det virker være vanskelig å få dette ned.

Ekspertene er enige om at en av de viktigste tingene i et nødstilfelle er å få rent vann til de som er rammet. En bedrift i Oregon, Hydration Technology Innovations, har utviklet et produkt ved navn HydroPack.
En HydroPack er en 10×15 cm pose fylt med ulike næringsstoffer og elektrolytter. Kommer den i kontakt med vann svulmer den opp i løpet av en 8-12 timers periode.
Sluttresultatet er en pakke full av smak og sunn væske. «Det spiller ingen rolle hva slags vannkvalitet man benytter,» sier Keith Lampi, vice president og chief operating officer for HTI.

En Hydropack fungerer ved hjelp av osmose, og membranen er fremstilt på en slik måte at det fungerer som et effektivt filter.
Når en 1 lass med HydroPacks tilsvarer 15 lass med flaskevann er det en tydlig effektivisering av transporten.